Försvagat S och L kan ge centern statsministerposten

BySandro Wennberg

Försvagat S och L kan ge centern statsministerposten

Photo: Eric Kilby. No changes on photo.

Valet den 9 september är över. Rösträkningen är ännu inte avslutad men oavsett slutgiltigt resultat kommer skillnaden mellan de traditionella blocken att vara extremt liten. Inget av blocken får som väntat egen majoritet och regeringsbildningen kommer att bli komplicerad.

Socialdemokraterna gör ett historiskt dåligt val, det sämsta sedan andrakammarvalet 1911. Men S är inte det enda partiet som gör ett dåligt resultat. En av valets stora förlorare är Feministiskt Initiativ som trots #meetoo förlorade 85 procent av sina väljare. Liberalerna gjorde trots en marginell ökning sitt tredje sämsta valresultat sedan 1911. Miljöpartiet förlorade var tredje och Moderaterna var åttonde väljare.

Sverigedemokraterna är otvetydigt den största vinnaren sett till antalet nya väljare. Men om man tittar på andelen nya väljare i förhållande till partiets storlek så presterar Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna bättre än Sverigedemokraterna.

I många kommuner och landsting leder SD:s framgångar till att de traditionella blocken börjar luckras upp och en lång rad maktskiften och nya konstellationer är att vänta.

Vad händer nu med den nationella politiken? En lång rad uttalanden från partiernas företrädare låter tvärsäkra men ska mer ses som utspel i det avancerade förhandlingsspel som nu inletts. I realiteten finns bara ett fåtal realistiska alternativ.

Ett av scenarierna är att Ulf Kristersson i likhet med företrädaren Fredrik Reinfeldt bildar en minoritetsregering som kommer att försöka få till så kallade hoppande majoriteter. Den stora skillnaden mot Fredrik Reinfeldts andra regering är att det inte längre räcker med stöd från Miljöpartiet för att Alliansen ska få igenom sin politik. Det är därför Alliansen nu bjudit in Socialdemokraterna till samtal. Men att det största partiet skulle agera röstboskap åt en alliansregering är föga sannolikt.

Sverigedemokraterna kan fälla en alliansregering antingen genom att rösta för ett annat budgetförslag än sitt eget såsom partiet Sverigedemokraterna gjorde i december 2014, eller genom att söka stöd för en misstroendeomröstning mot Kristersson om alliansregeringen inte skulle göra som SD vill.

Det andra scenariot är en mittenregering eller ett mittensamarbete där kärnan utgörs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det alternativet kan inte fällas av SD förutsatt att Vänsterpartiet inte heller fäller en sådan konstellation och att Centerpartiet och Liberalerna accepterar att V ger ett indirekt stöd. Centerpartiet kommer att ha svårast att acceptera en mittenregering eller mittensamverkan. Samtidigt kan alternativet vara än sämre för Centern.

Även om Liberalerna och Centerpartiet har Alliansen som förstahandsalternativ kommer inget av scenarierna att vara en lätt väg för dem. Framförallt för Liberalerna finns det risker med en svag alliansregering om en sådan regering skulle fällas och nyval utlysas. Liberalerna närmade sig under våren mot fyraprocentsspärren och vill inte riskera att åka ur riksdagen. Men inte heller Moderaterna, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet lär vara intresserade av ett nyval. Däremot skulle ett nyval sannolikt gynna Sverigedemokraterna.

Båda scenarierna kräver svåra förhandlingar och uppoffringar från alla inblandade parter.

Ganska troligt är att Alliansen i enlighet med sina vallöften kommer att vilja fälla Stefan Löfven som statsminister i en statsministeromröstning om inte Löfven avgår innan dess. Men vad som sker efter en sådan omröstning är alltså långt ifrån säkert. Och än så länge är alla röster inte räknade och balansen mellan de gamla blocken kan ändras tills dess.

I sak ändrar inte en annan balans mellan blocken någonting eftersom det ändå inte kommer att vara något block som har egen majoritet. Men moraliskt och politiskt är det en viktig symbol vilket block som är störst. Å andra sidan har Ulf Kristersson länge sagt att han inte kommer att ta hänsyn till blockskillnaden. Han hävdar istället att det största regeringsalternativet ska få bilda regering, dvs partier som ska ingå i en regering. Med andra ord: om Alliansen står mot S+MP så ska Alliansen få bilda regering.

En sak är tämligen säker. Varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna lär ingå i en regering efter det här valet.Vem vet – kanske ska man tolka Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygemans uttalande om att partiet kommer att behöva göra “betydande eftergifter” som att S i ett läge är beredda släppa fram Centerledaren Annie Lööf som statsminister mot att S får exempelvis vice statsminister- och finansministerposten?

 

Först publicerat på Geelmuyden Kieses hemsida 2018-09-12

RSS
Facebook
Google+
http://influera.com/aktuellt">
Twitter
LinkedIn

BySandro Wennberg

Valångest?

Photo: Eric Kilby. No changes on photo.

Valet den 9 september är på många sätt ett historiskt val. De traditionella politiska blocken ser inte längre ut som de har brukat göra under de senaste decennierna. Regeringsbildningen har blivit svårare, riksdagen viktigare. Många nya konstellationer tar makten i kommuner och landsting.

En del kanske har fått någon slags valångest i samband med valet. Slå en signal på 070-677 57 95 så kanske vi kan lindra den ångesten genom analyser och nya strategier och taktiker för att hantera det nya politiska Sverige på olika sätt.

Vi kan göra valanalyser, hjälpa till att få grepp om de nya makthavarna och utveckla nya kommunikationsstrategier. Vi kan hjälpa till att omvärldsbevaka och formulera budskap. Eller kolla in andra tjänster som vi erbjuder.

 

Photo: Eric Kilby. No changes made on photo.

BySandro Wennberg

”Socialdemokraternas migrationstaktik riskerar att ge dubbelt rösttapp”

Publicerad på Dagens Opinion 2018-05-11, 09:54

VAL2018. Sandro Wennberg är public affairs-expert, driver företaget Influera Sverige och är knuten till byrån Geelmuyden Kiese och folkvald S-politiker i Värmdö. Här reder har ut varför Socialdemokraterna lägger om migrationspolitiken och riskerna och möjligheterna med det.

Vad är bakgrunden till omläggningen? 

Socialdemokraterna känner sig pressade av Sverigedemokraternas fortsatt höga opinionssiffror. S har utmålat SD och M till huvudmotståndare samtidigt som taktiken är den omvända. Istället för att hantera dessa partier som motståndare försöker nu partiledningen lägga sig nära de två partierna i en rad frågor, inte minst inom brott och straff och migrationspolitiken. Anledningen till den taktiken är att partiet vill stoppa läckaget till M- och SD-väljare. Problemet är att den vägen lätt leder till att partiet i sina egna, traditionella profilfrågor blir otydligare. I värsta fall leder den sortens taktik till att S tappar röster dubbelt upp: väljare tenderar att rösta på ”originalet” i stället för ”kopian” och SD och M stärks av att deras profilfrågor hamnar högt upp på agendan.”

Är omläggningen av migrationspolitiken endast en korrigering enligt kongressbeslut?

”Nej, många tolkar omläggningen som ett avsteg från besluten på kongressen. Behandlingen av migrations- och integrationsfrågorna på S-partikongressen var långt ifrån smärtfri. Resultatet blev en kompromiss som bland annat slog fast att ’permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering’. Partiledningen var tydlig att – när lagen om de tillfälliga uppehållstillstånden beslöts – att det är en tillfällig lösning. Men även regeringens hållning i frågan om familjeåterförening ifrågasätts internt inom S. Att Stefan Löfven dessutom i en intervju sa att barn till papperslösa inte ska få gå i svensk skola gjorde att debatten om kongressbeslutet tog extra fart, även om det påstående senare togs tillbaka. Eftersom partikongresskompromissen föregicks av många låsta positioner är partiledningens handlingsutrymme beskuret. Därav det faktum att många S-företrädare påstår att partiledningen nu frångår den kompromissen.

Varför kommer beskeden just nu?

”S har just startat ’lilla valrörelsen’ som är en förvalskampanj för att få igång valorganisationen. Den kampanjen är tydligt inriktad på att bearbeta väljare som har lämnat S för SD. Partiledningen försöker nu med övertydliga besked nå dessa väljare – därav dessa utspel.”

Hur kommer väljarna att uppfatta omläggningen?

Rent hypotetiskt kan S få ett litet uppsving i de kommande opinionsmätningarna. Men sannolikt kommer S att förlora på sikt eftersom partiets hjärtefrågor – som exempelvis sjukvården och skolan – blir mindre viktiga för väljarna och att S i slutändan gör ett sämre val. Dessutom är många av socialdemokraternas medlemmar och aktiva mindre motiverade att gå in i en valrörelse i den situationen som har uppstått.”

Är detta skillnaden mellan Nils Vikmång och Emma Lennartsson som statssekreterare?

Nja, kanske inte Vikmång utan snarare John Zanchi. Den nya strategin är beslutad av partiledningen men valet av politiska tjänstemän nära ledningen påverkar givetvis inriktning och framförallt tonalitet och metoderna. Internt börjar nu en del kritik att riktas mot valgeneralen John Zanchi som ju var den som presenterade valstrategin, men det är inte han som är slutlig beslutsfattare. Skulle opinionssiffrorna hålla i sig och bli valresultat kommer strålkastarljuset att riktas mot partiordförande Stefan Löfven, partisekreterare Lena Rådström Baastad och övriga i VU – det verkställande utskottet.”

Kan det handla om ett försök att få bort migrationsfrågan från valagendan och hur framgångsrikt var det i så fall?

Den interna strategin tycks vara att fokusera på SD-väljarna före sommaren och därefter ägna de så kallade blockbytarna – främst storstadsbor med högre utbildning – mera utrymme. Tanken är måhända att denna typ av migrationspolitiska markeringar flera månader före valet ska leda till att det blir ett utrymme att lägga fram förslag riktade till de så kallade blockbytarna närmare valdagen. Men tiden fram till valet är oerhört knapp. Det kommer att bli svårt att hinna sätta andra frågor på den politiska dagordningen så kort före valet. Om det inte lyckas riskerar S att tappa både vänster- och högerut.”


Vilka konsekvenser för partiet och opinionen får omläggningen?

Den kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Det är inget alternativ att fortsätta med en migrationspolitik som skiljer sig extremt mycket från andra EU-länders. Men den här typen av hårda markeringar riskerar att göra partiet reaktivt istället för proaktivt. Socialdemokraterna är alltjämt Sveriges största parti och har möjligheter – om de vill – att leda opinionen snarare än att följa den. Men att leda opinion kräver att man är ute i god tid och att man väger kortsiktiga mot långsiktiga vinster i opinionen. I värsta fall leder detta till samma typ av utveckling för S som har skett i många andra europeiska länder.”

Publicerad här: http://dagensopinion.se/%E2%80%9Dsocialdemokraternas-migrationstaktik-riskerar-att-ge-dubbelt-r%C3%B6sttapp%E2%80%9D

 

ByNiklas Henriksson

Giuseppe Milo

 

BySandro Wennberg

Tack för att ni lyssnade!

Läs Twitterinlägg

BySandro Wennberg

”PROs pressansvariga blir konsult i familjebyrån”

Publicerad på Dagens Opinion 2018-01-22, 15:54

ARBETARRÖRELSER. Pensionärsorganisationen PROs pressansvariga Malin Wennberg slutar för att i stället börjar arbeta i familjebyrån.

Hon går till byrån Influera, som hennes man Sandro Wennberg startade år 2015 och som hon är styrelseledamot i. Byrån erbjuder politiskt påverkansarbete, opinionsbildning, komstrategier och medierelationer med uppdragsgivare som Riksidrottsförbundet och Vårdförbundet.
”Jag ser en möjlighet att bredda mig och bygga vidare på vårt gemensamma företag”, kommenterar Malin Wennberg.

http://dagensopinion.se/pros-pressansvariga-blir-konsult-familjebyr%C3%A5n

BySandro Wennberg

Frukostseminarium om Almedalen valåret 2018

När: den 24 januari kl 08:00-09:30

Var: Geelmuyden Kiese, Kornhamnstorg 61.

Vad

Almedalen 2018 blir med all sannolikhet den största Almedalsveckan någonsin. Det är valår. I år firar veckan dessutom sitt 50-årsjubileum. Budskap från Almedalen har potentiellt hög räckvidd, men konkurrensen är stenhård. Dessa förhållanden kräver både strategiskt och taktiskt tänkande.

Turbulens i politiken
Förra årets almedalsrubriker präglades till stor del av nazistiska NMR:s deltagande. Den politiska debatten idag är turbulent, väljaropinionen svänger varje vecka och osäkerheten kring vem som ska bilda regering med vem har aldrig varit större. Samtidigt kommer många av vallöftena redan vara kända när Almedalen startar. Det kommer att alltså vara rekordsvårt att påverka politiken och nå igenom i bruset. Men den som klarar det kan nå långt.

Hur sätta agendan och få till en game changer i Almedalen?
Vad krävs för att få politiker att hålla sina löften även efter valet? Vilka budskap träffar rätt, men viktigast av allt; vilka budskap funkar inte alls? Almedalen 2018 ger utrymme för helt nya idéer och infallsvinklar. Låt vår expertpanel från både näringsliv och politik inspirera dig till hur du kan maximera din närvaro under Almedalsveckan.

Panelen

  • Stig-Björn Ljunggren statsvetare, politisk debattör och skribent
  • Lina Hultqvist Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Sandro Wennberg Senior rådgivare inom Public Affairs, Geelmuyden Kiese
  • Frida Berg Client Director & Partner, Geelmuyden Kiese, moderator

 

Anmälan och mer information:

https://presens-futurum-almedalen2018.confetti.events/

BySandro Wennberg

”Pr-proffsen: Så kan SVT förbättra partiledardebatten”

Publicerad på Dagens Opinion 2017-10-09, 16:30

MEDIER. I dag diskuteras det hur bra partiledarna gjorde ifrån sig i söndagskvällens partiledardebatt i SVT. Men hur skötte SVT partiledardebatten? Dagens Opinion frågade fyra tunga public affairs-konsulter.

[Övriga tre konsulters kommentarer kan läsas på länken nedan]

Sandro Wennberg, lokalpolitiker S, driver företaget Influera och är knuten till kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese

Dina huvudsakliga intryck av partiledardebatten i går vad gäller själva innehållet?
Det märks att valåret närmar sig. Valet av ämnena var traditionellt och bygger på väljarnas viktigaste frågor idag. Det var lite förvånande att miljö- och klimatfrågan fick ett så pass stort avsnitt mot bakgrund det är en fråga som numera prioriteras lägre i väljarkåren. Att kategorisera ämnen efter politikområden är det klassiska sättet, men för många väljare kan den typen av debatt skapa förvirring. SVTs upplägg förstärker en känsla av politiskt käbbel mellan partier vars skillnader är svåra att urskilja och väljarna blir perifera figurer i det politiska spelet.”
SVT har en av Sveriges mest påkostade politiska redaktioner. Hur skötte SVT gårdagens partiledardebatt?
”Programledarna hade en väldigt tillbakalutad stil och modererade knappt samtalen. Politikerna fick i princip själva ingripa och påtala behovet av att hålla sig till ämnet eller att man inte ska avbryta varandra. Det kändes som att redaktionen inte hade någon tydlig plan med vart de ville leda debatterna.”
Vilken roll spelar partiledardebatten i dag för politiker såväl som väljare?
Jag tror att partiledardebatter spelar en ganska liten roll för väljarna, framförallt mellan valen. Debatterna tenderar att bli väldigt detaljerade och fyllde av svepande anklagelser. För väljarna är det redan idag svårt att förstå skillnaderna mellan partierna, och det blir inte lättare av partiledardebatterna. För politiker är debatterna desto viktigare eftersom de fungerar som träningsmatcher mellan valen. Det är som en publik budskaps-workshop i det politiska hantverket.”
Hur ska partiledardebatten kunna bli bättre?
Debatterna skulle behöva ha mer fokus på väljarna och deras drömmar och problem snarare än teoretiska politikområden. Ett annat sätt att regissera debatterna skulle kunna bygga på vad partiernas företrädare vill göra på säg 10 års sikt, alternativt vilken syn på människa och samhälle de har. Redaktionen behöver också bli bättre på att hjälpa till att tolka de svårbegripliga skillnaderna som finns mellan de politiska företrädarna. Nu hade SVT gjort det möjligt för tittarna att via webben följa vilken partiledare de vill se i debatten.”
Vilka alternativ ser du till SVT sätt att driva partiledardebatt?
Men med dagens teknik finns det betydligt större möjligheter till interaktion mellan tittare och debattörer, och jag begriper inte varför SVT inte kan använda den tekniken”, tycker Sandro Wennberg.

http://dagensopinion.se/pr-proffsen-s%C3%A5-kan-svts-partiledardebatt-bli-b%C3%A4ttre

BySandro Wennberg

”Tyska valet – en tydlig varningssignal till politikerna”

Publicerad på Dagens Opinion 2017-09-26, 16:11

KOLUMN. Det tyska valet visar att väljarna efterlyser ärliga politiker, skriver Sandro Wennberg.
Tyskland har försvagats politiskt. Det är den enkla slutsatsen av gårdagens val till det tyska parlamentet, förbundsdagen. Angela Merkel var länge Tysklands outmanade ledare. Nu har väljarna visat sitt missnöje mot ”Mutti” – mamma – som hon kallas i folkmun. Hennes parti kristdemokraterna (CDU) gjorde det sämsta valet sedan 1949. Många av partiets väljare har istället valt det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland (AfD) som fick 13 procent av rösterna. En annan vinnare blev liberala FDP som mer än fördubblades och kom in i parlamentet. Det anrika socialdemokratiska partiet gjorde med drygt 20 procent sitt sämsta val sedan kriget.
Valet blev en tydlig protest mot det som alltfler väljare ser som ett politiskt etablissemang. Trots att Tyskland ekonomiskt sett går som tåget – något som också bekräftas av att 84 procent av väljarna anser att det ekonomiska läget är bra – så anser lika många väljare att regeringen har gjort för lite för att fördela välståndet mer jämlikt.
I grunden handlar det om en upplevelse av att det ökade välståndet alltmer blir en nagel i ögat på människor som inte upplever att de får ta del av de ekonomiska framgångarna. Det är numera inte bara traditionella arbetarväljare som känner så, utan uppfattningen blir alltmer vanlig i medelklassen.
Det är där faran för demokratin ligger. Att ett högerextremt parti som AfD får 13 procent i ett val är i sig kanske inte uppseendeväckande. Men fenomenet finns i hela Europa och stora delar av den industrialiserade världen. Och fenomenet växer. I tyskarnas historiska medvetande är det naturligtvis särskilt skrämmande. Ett parti vars företrädare bland annat har sagt att Tyskland bör vara stolt över sitt lands soldater under andra världskriget har nu gjort entré i parlamentet. Många tyskar har inte glömt den historiska referensen till Adolf Hitler och hans NSDAP som i valet 1930 fick 18 procent men tre år senare kunde ta makten.
Migrationsfrågan blev den stora valfrågan, vilket kanske inte är så förvånande eftersom Tyskland 2015 tog emot närmare en miljon flyktingar. Många tyskar har visat sitt stöd till den förda politiken men migrationspolitiken har också blivit en symbol för det som av en del väljare kallas för det politiska etablissemanget. Alla partier utom ett har en väljarkår som anser att Tyskland ska vara ett land som är öppet för omvärlden. Endast de som valde Alternativ för Tyskland anser att Tyskland ska präglas mer av nationella gränser än öppenhet.
Det är dock i grund och botten inte enstaka politiska frågor som har drivit fram den politiska utvecklingen. Det är snarare det politiska taktiserandet som är farligt. Angela Merkel har alltsedan 2006 arbetat efter en modell som kallas för asymmetrisk demobilisering. Det är en politisk taktik där det ledande partiet försöker göra politik så tråkig som möjligt, minska konfliktnivån mellan partierna genom att inta motståndarens position och sedan tala om förtroende och ansvar snarare än sakfrågor. Den taktiken fungerade en gång för Moderaternas Fredrik Reinfeldt och två gånger för Angela Merkel. Problemet är att den leder till att politikerföraktet stiger. Att de två stora partierna har styrt i en stor koalition har inte underlättat. I ett sådant politiskt klimat får populistpartier bra näring.
Hur nästa regering ser ut är osäkert. Socialdemokratiska SPD har sagt sig vilja lämna den stora regeringskoalitionen med CDU och gå i opposition vilket gör att endast en så kallad Jamaika-koalition (efter färgerna svart för CDU, gul för FDP och grön för de Gröna) är alternativet till en minoritetsregering.
För svensk del är det tyska valet vara en tydlig varningssignal till några av de politiska partierna. Socialdemokrater och Moderater lär akta sig för att laborera med tanken på en koalition mellan de två partierna. Partierna kommer också tänka en gång till om det är så smart att tillämpa asymmetrisk demobilisering. Små politiska – eller för väljarna obegripliga – skillnader kombinerat med visionsbefriad och oengagerad politisk kommunikation är troligen den bästa grogrunden för ett parti som Sverigedemokraterna. Då kan Sverige gå som tåget som det vill. Många väljare kommer att se en hund begraven, vare sig den finns där eller inte.
Väljare i Europa är inte dumma i huvudet. Alltfler väljare har slutat lita på politiker som taktiserar eller uppfattas som oärliga. Europa – och inte minst Sverige – behöver genuina politiker som tar väljarna på allvar.
Sandro Wennberglokalpolitiker S, är uppvuxen i Tyskland, driver företaget Influera Sverige och är knuten till kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese.

http://dagensopinion.se/tyska-valet-%E2%80%93-tydlig-varningssignal-till-politikerna

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial