Blockpolitikens död gör det lättare att påverka politiken

Blockpolitikens död gör det lättare att påverka politiken

DENNA TEXT ÄR URSPRUNGLIGEN PUBLICERAD PÅ GEELMUYDEN KIESE

Vem har makten efter januariavtalet och hur kan du som opinionsbildare påverka politiken? Det och många andra frågor fick sina svar när Geelmuyden Kiese ordnade ett välbesökt frukostseminarium den 28 mars.

Seminariet var en del av GK:s eventserie Presens Futurum och expertpanelen denna gång bestod av statsvetare Svend Dahl, riksdagsledamot Jessika Roswall (M) och socialministerns f.d. statssekreterare Agneta Karlsson (S).

Åsikterna kring vem som vann valet gick isär något, även om alla tyckte att Socialdemokraterna på ett sätt är en vinnare som lyckats få Stefan Löfven till statsminister en mandatperiod till. Svend Dahl pekade på att Centerpartiet är politisk vinnare av det så kallade januariavtalet. Enligt Dahl var det inte så konstigt att januariavtalet fick en så tydlig liberal tyngdpunkt, eftersom den underliggande majoriteten i riksdagen är högerinriktad.

Agneta Karlsson höll med om att C fått igenom oerhört mycket, men menade att även S har fått igenom viktiga frågor som familjeveckan, resurser till välfärden och förbättrade pensioner. Samtidigt flikade Svend Dahl in att S i längden kan riskera förlora på avtalet genom att uppfattas som administratör av Centerns och Liberalernas politik, samt att avtalet kan försvaga Socialdemokraternas band till facken och därmed skapa fortsatt väljarflykt till Sverigedemokraterna bland LO-medlemmar.

Panelisterna var ense i tron om att januariavtalet kommer att hålla hela mandatperioden. Enligt Dahl finns det dessutom tecken på att man inom C tänker att januariavtalet ska sträcka sig över två mandatperioder, inte minst för att det blir svårt att hinna med att åstadkomma effektfulla resultat under endast en mandatperiod. På frågan om partiledarskiftet i Liberalerna skulle kunna påverka januariavtalet och samarbetet med regeringen och C var svaret troligtvis nej enligt panelen. Svend Dahl inskärpte också att varje gång tonläget mot KD skruvas upp, så som det gjorts gällande deras öppning för samtal med SD, så lämnas desto mindre förhandlingsutrymme för C och L gentemot S.

Vidare bekräftades blockpolitiken som vi historiskt känner till den som död av panelen, åtminstone på nationell nivå. SD kommer fortsätta spela en nyckelroll i riksdagen, men hur den rollen kommer att se ut var enligt panelen svårt att förutspå. Det fanns ingen tro om att det i närtid skulle komma att skapas ett nytt konservativt block bestående av M, KD och SD. Enligt Jessika Roswall har M ingen avsikt att etablera ett sådant block och hon ville även tona ner betydelsen av att KD öppnat upp för samtal med SD i riksdagen. Agneta Karlsson ansåg dock att det var ett tydligt ställningstagande med tanke på att initiativet krävde ett särskilt beslut i KD:s partistyrelse och riksdagsgrupp. Svend Dahl höll med och menade att det här banar väg för frågan som egentligen borde ha ställts för länge sedan: Vad krävs för att regera med SD:s stöd?

Vem är det då som kommer att ha den egentliga makten i riksdagen? Svend Dahl trodde att C och L troligen inte får igenom så mycket som de hoppats på, något som Jessika Roswall instämde i. Agneta Karlsson såg det som en öppen fråga i och med att varje budget kommer att förhandlas separat. Det ekonomiska utrymmet i kommande budgetförhandlingar kommer att avgöra hur lätt det blir att komma överens om januariavtalets punkter samt om avtalet kommer att breddas. S och MP har enligt Agneta Karlsson möjligheter att påverka med utspel som ligger utanför januariavtalet, rörande lagstiftningar, uppdrag till myndigheter och internationella överenskommelser.

På frågan om vilka sakfrågor som kommer att dominera framöver var panelen ganska enig om att integration, klimat, trygghet och säkerhet, liksom skola och sjukvård, kommer att fortsätta vara de viktigaste frågorna i den politiska debatten. Svend Dahl pekade på att trygghetsfrågor – sjukvård, skola, säkerhet – kommer att flyttas upp i prioritet. Samtidigt kommer det enligt Dahl att bli svårt för partierna att fokusera på andra frågor så länge man inte visar att man har kontroll i frågorna om trygghet och säkerhet, och ökar trygghetskänslan hos väljarna.

Att M inte lyckades ta hem frågorna om trygghet och säkerhet var enligt Jessika Roswall ett misslyckande. Hon pekar dock på att inget parti riktigt har svaret på människors upplevda otrygghet, och att de flesta partier endast belyser problemen. ”Det är enkelt att lova 10 000 nya poliser men tyvärr är det inget som löser problemen långsiktigt”, sa Roswall, något som övriga panelen instämde i.

Sjukvårdsfrågan har traditionellt sett varit Socialdemokraternas starka kort, men den frågan lyckades S inte vinna i detta val. Agneta Karlsson menade i likhet med Socialdemokraternas valanalys att S förlorade sjukvårdsfrågan genom att de inte tog frågan på tillräckligt stort allvar. Hon ansåg att den politiska situationen i Västernorrland kring sjukvården och NKS-frågan var en del i misslyckandet och att ett stort problem i vården är de många stuprören och behovet av vård i glesbygden. Hon lyfter fram hälsocentralen i Storuman som exempel där man med hjälp av teknik och digitalisering kan förse glesbygd med vård och kompetensförsörjning. Svend Dahl instämde och menade att sjukvårdsfrågan har ett stort behov av reformering, något som inte kommer att kunna åtgärdas under en mandatperiod. Jessika Roswall såg även hon behov av en bättre digitalisering av vården och pekade på att digitaliserade vårdtjänster kommer att spela en viktig roll i framtiden, men menade att politiken ännu inte har hittat tillräckligt bra former för att göra det tillräckligt säkert och funktionellt.

På frågan om vem som är mäktigast i riksdagen hade ingen i panelen ett rakt svar. Av partiledarna nämndes KD-ledaren Ebba Busch Thor, SD-ledaren Jimmie Åkesson och C-ledaren Annie Lööf som viktiga spelare. Jessika Roswall menade att det är svårt att peka ut en enskild person eftersom det nu är ett brett samarbete som utgör regeringsunderlaget, och att det inte finns någon tydlig vågmästarroll i riksdagen. Panelen var dock överens om att ordförandena i riksdagens utskott tillhör de viktigaste. De som kan sy ihop majoriteter i sina utskott kommer att kunna få igenom mycket politiken. Agneta Karlsson nämnde också talmannens ökade betydelse.

Om författaren

Sandro Wennberg administrator

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial