Tjänster

Politikpejl.se

Politikpejl.se är en plattform för utbildningar i politisk påverkan. Läs mer på politikpejl.se!

Politisk påverkan

Att påverka politiska beslut är inte rocket science. Men det kräver ett strategiskt och uthålligt arbetssätt. Influera Sverige kan hålla organisationer och företag med strategier och planer för att påverka politiska beslut.

Medierelationer

Medierna påverkar ytterst bilden av vår omvärld. Influera Sverige kan hjälpa organisationer och företag med underlag till medierna så som exempelvis pressmeddelandendebattartiklar och pressunderlag men även medieträning och medieanalyser.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

Att förstå sin omvärld kräver att man lär sig tolka dess signaler. Influera Sverige kan hjälpa organisationer och företag att förbättra sin bevakning och analys av omvärlden.

Digital innovation

Världen går igenom en snabb transformation som stavas digitalisering. Vi utvecklar nya tjänster som digitaliserar samhället. Bland annat tar vi tillsammans med företaget Iteam Solutions fram VRmeet för virtuella möten i realtid. Hör av dig om du vill veta mer!

Strategisk kommunikation

Kommunikation behöver anpassas till sammanhang, målgrupp och avsändare. Influera Sverige kan hjälpa organisationer och företag med strategier och planer för att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupp.

Skribentstöd

Det kan vara svårt att få tiden att räcka för att skriva artiklar, anföranden, webbtexter eller rapporter. Influera Sverige kan hjälpa organisationer och företag att skriva texter för olika ändamål.

Krishantering

Fler och fler organisationer och företag vill bli aktiva samhällsaktörer. Men ju mer man sticker ut hakan desto mer granskad blir man. Alla kan hamna i en krissituation. Influera Sverige kan bidra till att mildra krisens effekter och undvika att nya uppstår.

Lokal etablering

Det kan vara svårt att förstå hur Sveriges 290 kommuner och 21 regioner fungerar, inte minst när företag eller organisationer vill etablera sig i eller starta verksamhet på en ort. Influera hjälper till att analysera möjligheter och utmaningar inför en etablering på en ort eller flera för den delen. Vi kan också hjälpa utländska företag (inte minst från Tyskland) att etablera sig i Sverige.

Valanalyser

Hösten 2018 är det val i Sverige. Valet påverkar Sverige på många sätt. Organisationer, företag och myndigheter påverkas i allra högsta grad av de nya beslutsfattare som kommer att tillträda efter valet. Influera Sverige erbjuder skräddarsydda analyser av valresultatet och det nya politiska landskapet och dess beslutsfattare.

Utbildningar

För många känns arbete med PR och kommunikation svårt, men med några enkla tips kan man komma igång med arbetet. Influera Sverige kan hålla kurser och utbildningar för organisationer och företag som exempelvis vill komma igång med eller fördjupa sitt PR-arbete. Exempel på utbildningar och kurser:

 • Medierelationer
 • Politiskt påverkansarbete (läs mer på politikpejl.se)
 • Strategisk kommunikation
 • Omvärldsanalys och omvärldsbevakning
 • Dialog och beslut i kommuner

Andra tjänster

 • Sociala mediestrategier
 • Kampanjstöd
 • Budskapsplattformar
 • Person-PR
 • Moderatorskap
 • Föreläsare
 • Projekt- och processledning
 • Utredningar och rapporter
 • Almedalen

Kontakta oss för mer information.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial